AR13 - Addisjon 1-10

Maxi (36.5x28.5 cm) med 10 brikker

  • AR13 - Addisjon 1-10 (Nøytralt)
    Hva må man legge til et tall for å få 10? Tallene som mangler i regnestykkene står på brikkene, og hver brikke passer kun på rett sted. Alle regnestykkene har svaret 10.

    AR13 - Addisjon 1-10 er tilgjengelig på følgende språk/versjoner:

    • Nøytralt (EAN/GTIN: 7023850240139)