FH19 - Tjern

Maxi (36.5x28.5 cm) med 50 brikker

  • FH19 - Tjern (Illustrasjonsbilde 1)
  • FH19 - Tjern (Nøytralt)
    Innsjø. Fra toppen: Piletre og or, isfugl, blåbåndvannymfe, ørret som hopper etter en døgnflue, gråhegre som har fanget en ål, dunkjevle og takrør (gras), stokkand hunn med unger, hvit nøkkerose, sivhøne, vannrotte, frosk, gul vannlilje, libelle, mygglarver, vannlopper, virvler (bille), liten salamander, karpe, legeigle, rumpetroll, abbor, ørekyt (hunn og hann), stor salamander, stingsild (hann og hunn), stor vannkalv larve som spiser rumpetroll, stor vannkalv, snegle, vannspissmus, stor damsnegl. Vannplanter som hornblad, tusenblad, vannstjerne og alger.

    FH19 - Tjern er tilgjengelig på følgende språk/versjoner:

    • Nøytralt (EAN/GTIN: 7023852116371)