LS1332 - ABC-Puzzle

Maxi (36.5x28.5 cm) med 32 brikker

  • LS1332 - ABC-Puzzle (Litauisk)
  • LS1332 - ABC-Puzzle (Islandsk)
    Det er en brikke for hver bokstav i alfabetet. Plasser bokstavene i alfabetisk rekkefølge. Alle brikkene er forskjellige så de passer kun på rett sted.

    LS1332 - ABC-Puzzle er tilgjengelig på følgende språk/versjoner:

    • Litauisk (EAN/GTIN: 7023852108130)
    • Islandsk (EAN/GTIN: 7023850236132)