LS1333A - ABC-Puzzle

Maxi (36.5x28.5 cm) med 33 brikker

  • LS1333A - ABC-Puzzle (Russisk)
    Det er en brikke for hver bokstav i alfabetet. Plasser bokstavene i alfabetisk rekkefølge. Alle brikkene er forskjellige så de passer kun på rett sted.

    LS1333A - ABC-Puzzle er tilgjengelig på følgende språk/versjoner:

    • Russisk (EAN/GTIN: 7023852100561)