A39 - The European Union (EU)

Maxi (36.5x28.5 cm) with 70 pieces

  • A39 - The European Union (EU) (Illustrative image 1)
  • A39 - The European Union (EU) (Illustrative image 2)
  • A39 - The European Union (EU) (English)
  • A39 - The European Union (EU) (German)

    A39 - The European Union (EU) is available in the following versions:

    • English (EAN/GTIN: 7023852128909)
    • German (EAN/GTIN: 7023852129067)