KH13 - Vienna Souvenir

Maxi (36.5x28.5 cm) with 64 pieces

  • KH13 - Vienna Souvenir (Illustrative image 1)
  • KH13 - Vienna Souvenir (Neutral)

    KH13 - Vienna Souvenir is available in the following versions:

    • Neutral (EAN/GTIN: 7023850225136)