KH14 - Kremlin Souvenir

Maxi (36.5x28.5 cm) with 61 pieces

  • KH14 - Kremlin Souvenir (Illustrative image 1)
  • KH14 - Kremlin Souvenir (Neutral)

    KH14 - Kremlin Souvenir is available in the following versions:

    • Neutral (EAN/GTIN: 7023852117545)