A1 - Svalbard Fysisk med Dyr

Maxi (36.5x28.5 cm) med 61 brikker

  • A1 - Svalbard Fysisk med Dyr (Illustrasjonsbilde 1)
  • A1 - Svalbard Fysisk med Dyr (Norsk)
    Fysisk kart over Svalbard med navn på landområder, øyer, fjorder, hav, breer og fjell. Du finner også navn på byer og gruver. Rundt kartet er avbildet mange dyr som finnes på Svalbard og i havet rundt øyene. Navn på dyrene står på norsk, engelsk og tysk.

    A1 - Svalbard Fysisk med Dyr er tilgjengelig på følgende språk/versjoner:

    • Norsk (EAN/GTIN: 7023852112236)